הלכה יומית

המעודכנים מעדכנים - הלכה יומית. למה נקרא חג השבועות מתן תורה • הלכה יומית...

הלכה יומית
למה נקרא חג השבועות מתן תורה • הלכה יומית
מדוע אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות • הלכה יומית
מה ההבדל בין שבת ליום טוב • הלכה יומית
האם מותר להעביר מאש לאש ביום טוב • הלכה יומית
צריך להיזהר במלאכה מיותרת ביום טוב • הלכה יומית
לא מלמדים ילד קטן להניח תפילין • הלכה יומית
המיקום של התפילין צריך להיות ממש מדויק • הלכה יומית
בכל משך זמן הנחת התפילין אסור להסיח מהן את הדעת • הלכה יומית
תפילין היא אחת המצוות היותר חשובות • הלכה יומית
כמה חשוב ליקר את מצוות הציצית • הלכה יומית