היחידות המיוחדות בצה"ל

המעודכנים מעדכנים - היחידות המיוחדות בצה"ל. משרד הביטחון ירכוש מאות רכבי שטח קרביים ליחידות מיוחדות...

היחידות המיוחדות בצה"ל
משרד הביטחון ירכוש מאות רכבי שטח קרביים ליחידות מיוחדות