'עלי שיח'

המעודכנים מעדכנים - 'עלי שיח'. התזמורת המשטרתית ניגנה עם מקהלת 'עלי שיח'...

'עלי שיח'
התזמורת המשטרתית ניגנה עם מקהלת 'עלי שיח'
הדיירים עם הצרכים המיוחדים התפללו להצלחתו של טראמפ
המוגבלים חגגו למרות הסגר - האתגר המרומם