'עלי שיח'

המעודכנים מעדכנים - 'עלי שיח'. במעמד ה'פסקי תשובות': נחנכה דירת 'עלי שיח' החדשה ברמת שלמה...

'עלי שיח'
במעמד ה'פסקי תשובות': נחנכה דירת 'עלי שיח' החדשה ברמת שלמה
התזמורת המשטרתית ניגנה עם מקהלת 'עלי שיח'
הדיירים עם הצרכים המיוחדים התפללו להצלחתו של טראמפ
המוגבלים חגגו למרות הסגר - האתגר המרומם