ניצול הזמן

המעודכנים מעדכנים - ניצול הזמן. אמן הרגש אהרון סיטבון שר "אימתי?"‎‎...

ניצול הזמן
אמן הרגש אהרון סיטבון שר "אימתי?"‎‎
הלימוד של 'ניצול הזמן' מאברהם אבינו - הרב דוד יוסף