מוסדות החינוך

המעודכנים מעדכנים - מוסדות החינוך. במעמד שגריר ישראל ורבנים: נחנך מרכז החסד האירופאי בבירת גיאורגיה...

מוסדות החינוך
במעמד שגריר ישראל ורבנים: נחנך מרכז החסד האירופאי בבירת גיאורגיה
גם מחר: שביתת עובדי הוראה בבוקר