השבעת הממשלה

המעודכנים מעדכנים - השבעת הממשלה. ח''כ ממרצ בדרישה: "נקטו עמדה ברורה סביב המתרחש בשטחים הכבושים"...

השבעת הממשלה
ח''כ ממרצ בדרישה: "נקטו עמדה ברורה סביב המתרחש בשטחים הכבושים"
יו"ר הכנסת הודיע: השבעת הממשלה החדשה ביום ראשון
ראשי מפלגות גוש השינוי התכנסו: דורשים להשביע ממשלה כבר ביום רביעי