60 000

המעודכנים מעדכנים - 60 000. מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ...

60 000
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
60,000: לאחר שגנבו מישיבה את הסכום החזירו משכם את הכסף