באופן פיקטיבי

המעודכנים מעדכנים - באופן פיקטיבי. שילמו באופן פיקטיבי: 2 פלסטינים נעצרו לאחר שרכשו עגלה נגררת...

באופן פיקטיבי
שילמו באופן פיקטיבי: 2 פלסטינים נעצרו לאחר שרכשו עגלה נגררת