"יד עזר לחבר"

המעודכנים מעדכנים - "יד עזר לחבר". עמותת "יד עזר לחבר" פותחת מוקד חירום ומצוקה ארצי...

"יד עזר לחבר"
עמותת "יד עזר לחבר" פותחת מוקד חירום ומצוקה ארצי
הושק מיזם טכנולוגי ארצי למען ניצולי השואה והקשישים בישראל