הגאון הגדול רבי

המעודכנים מעדכנים - הגאון הגדול רבי. על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?...

הגאון הגדול רבי
על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?