בין ביביזם לשמאל

המעודכנים מעדכנים - בין ביביזם לשמאל. שר התקשורת: "מכריחים אותנו לבחור בין ביביזם לשמאל-מרכז"...

בין ביביזם לשמאל
שר התקשורת: "מכריחים אותנו לבחור בין ביביזם לשמאל-מרכז"