פלורין קיצו

המעודכנים מעדכנים - פלורין קיצו. נשיא המדינה קיים פגישה מדינית עם ראש ממשלת רומניה...

פלורין קיצו
נשיא המדינה קיים פגישה מדינית עם ראש ממשלת רומניה