מופיד מרעי

המעודכנים מעדכנים - מופיד מרעי. דיון דחוף במשבר המזון: האם בקרוב נראה מדפים ריקים בסופר?...

מופיד מרעי
דיון דחוף במשבר המזון: האם בקרוב נראה מדפים ריקים בסופר?
אושרה: הצעת חוק המידע הפיננסי מתוך הצעת חוק ההסדרים