בנתב"ג

המעודכנים מעדכנים - בנתב"ג. הענף קורס: 90% עוצר בתיירות הנכנסת...

בנתב"ג
הענף קורס: 90% עוצר בתיירות הנכנסת
טיסה ראשונה של אמריקן איירלינס בישראל
780,540 ₪ עיצום כספי על העברת כספים שלא דווחו • העברת כספים 2019
הטיסה הראשונה של וויזאייר בקו ישראל אבו דאבי
הקורונה נעלמת ואיתה ההגבלות • כל הפרטים
אושרו התיקונים לביטול מגבלת הנכנסים לישראל
עושק הבדיקות: מתנדב הרוויח 120,000 ש''ח מבדיקות קורונה
נוספו יעדים לטיסות בנתב"ג
הכניסה לישראל הותרה: אין צורך באישור ועדת חריגים
"ישראייר" מובילה בנתב"ג עם כמות הנוסעים בקורונה