כונני ידידים

המעודכנים מעדכנים - כונני ידידים. האמא נעולה במרפסת והבת נעולה בדירה: כך חולצו השניים...

כונני ידידים
האמא נעולה במרפסת והבת נעולה בדירה: כך חולצו השניים