ליד חיזמא

המעודכנים מעדכנים - ליד חיזמא. חברון: ניסיון פיגוע במערת המכפלה...

ליד חיזמא
חברון: ניסיון פיגוע במערת המכפלה
ראשוני: ניסיון דריסה ליד חיזמא