עובדים פלסטיניים

המעודכנים מעדכנים - עובדים פלסטיניים. נציג מס הכנסה: "לא מכיר את תופעת הסחר בהיתרים"...

עובדים פלסטיניים
נציג מס הכנסה: "לא מכיר את תופעת הסחר בהיתרים"