תפילת ערבית

המעודכנים מעדכנים - תפילת ערבית. פרשת תצווה: האם צריך לכבות את האור בבית לפני שמדליקים נרות שבת...

תפילת ערבית
פרשת תצווה: האם צריך לכבות את האור בבית לפני שמדליקים נרות שבת
פרשת ויצא: האם חובה להתפלל תפילת ערבית?