תפילת ערבית

המעודכנים מעדכנים - תפילת ערבית. פרשת ויצא: האם חובה להתפלל תפילת ערבית?...

תפילת ערבית
פרשת ויצא: האם חובה להתפלל תפילת ערבית?