הכהן הגדול

המעודכנים מעדכנים - הכהן הגדול. ירושלים: הונחה אבן הפינה לשכונת נוף ציון...

הכהן הגדול
ירושלים: הונחה אבן הפינה לשכונת נוף ציון
מדוע העם העומדים בעזרה הביאו ספרי תורה מהבית? • דף היומי
מה היו עושים עם בגדי הכהן הגדול לאחר יום הכיפורים? • דף היומי
כמה פרוכות היו לפני קודש הקודשים? • דף היומי
מדוע המחתה של יום הכיפורים היתה ארוכה מהרגיל? • דף היומי
האם הכהן הגדול היה תלמיד חכם? • דף היומי
מה היה חלקו של הכהן הגדול בלחם הפנים? • דף היומי
מה היה הכהן הגדול עושה בצום גדליה? • דף היומי
מנין שכל ישראל יוצאים ידי חובתן בקרבן פסח אחד? • הדף היומי
איך לא התבטל חנוכה יחד עם מגילת תענית?