הכהן הגדול

המעודכנים מעדכנים - הכהן הגדול. איך לא התבטל חנוכה יחד עם מגילת תענית?...

הכהן הגדול
איך לא התבטל חנוכה יחד עם מגילת תענית?