מקדמות מס הכנסה

המעודכנים מעדכנים - מקדמות מס הכנסה. הוארך מועד הדיווח והתשלום למע"מ...

מקדמות מס הכנסה
הוארך מועד הדיווח והתשלום למע"מ
רשות המיסים מאריכה את מועד הדיווח
הוארך מועד הדיווח והתשלום במע"מ ולמענק פגיעה ממושכת