מקדמות מס הכנסה

המעודכנים מעדכנים - מקדמות מס הכנסה. 1.3 מיליארד ש''ח: זה הסיוע לעסקים ולעצמאים...

מקדמות מס הכנסה
1.3 מיליארד ש''ח: זה הסיוע לעסקים ולעצמאים
הוארך מועד הדיווח והתשלום למע"מ
רשות המיסים מאריכה את מועד הדיווח