מקדמות מס הכנסה

המעודכנים מעדכנים - מקדמות מס הכנסה. רשות המיסים מאריכה את מועד הדיווח...

מקדמות מס הכנסה
רשות המיסים מאריכה את מועד הדיווח
הוארך מועד הדיווח והתשלום במע"מ ולמענק פגיעה ממושכת