מקדמות מס הכנסה

המעודכנים מעדכנים - מקדמות מס הכנסה. הוארך מועד הדיווח והתשלום במע"מ ולמענק פגיעה ממושכת...

מקדמות מס הכנסה
הוארך מועד הדיווח והתשלום במע"מ ולמענק פגיעה ממושכת