מבחן לקבלת רישיון

המעודכנים מעדכנים - מבחן לקבלת רישיון. החל מהיום: מבחן לקבלת רישיון עבודה לעולים, בתחום הרפואה...

מבחן לקבלת רישיון
החל מהיום: מבחן לקבלת רישיון עבודה לעולים, בתחום הרפואה