בריכת עין ג'ונס

המעודכנים מעדכנים - בריכת עין ג'ונס. אסון בערב שבת: תושב בני ברק טבע למוות במעיין בצפון...

בריכת עין ג'ונס
אסון בערב שבת: תושב בני ברק טבע למוות במעיין בצפון