הגרמ"צ ברגמן

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"צ ברגמן. נחשפו מכתבים נדירים של מרן הרב שך זי"ע...

הגרמ"צ ברגמן
נחשפו מכתבים נדירים של מרן הרב שך זי"ע
תיעוד: הגרמ"צ ברגמן הצביע בקלפי