אברהם אלימלך

המעודכנים מעדכנים - אברהם אלימלך. לאחר 4 ימים: רק ח''כ אחד ביקר את נפגע הפיגוע החרדי...

אברהם אלימלך
לאחר 4 ימים: רק ח''כ אחד ביקר את נפגע הפיגוע החרדי