לשירו המרגש שמעה

המעודכנים מעדכנים - לשירו המרגש שמעה. שלום ברנהולץ ברגסה ווקאלית לשירו המרגש ״שמעה תפילתי״...

לשירו המרגש שמעה
שלום ברנהולץ ברגסה ווקאלית לשירו המרגש ״שמעה תפילתי״