עמידות בפני אנטיביוטיקה

המעודכנים מעדכנים - עמידות בפני אנטיביוטיקה. סכנה לאנושות מתחת לקרח: האם המגפה הבאה תגיע מאנטרקטיקה?...

עמידות בפני אנטיביוטיקה
סכנה לאנושות מתחת לקרח: האם המגפה הבאה תגיע מאנטרקטיקה?