תורת חיים

המעודכנים מעדכנים - תורת חיים. הרב הראשי לישראל במכתב מרגש לבני משפחת שרה חלימי הי"ד מצרפת...

תורת חיים
הרב הראשי לישראל במכתב מרגש לבני משפחת שרה חלימי הי"ד מצרפת
יום שכולו תורה: האדמו"ר מקאליב בסיור "בר בי רב דחד יומא"
שידור חי: מסע הלווית הגאון הגדול רבי דב צבי קרייזוירט זצ"ל
בד''ה: ראש ישיבת תורת חיים הגאון רבי דוב צבי קרייזוירט זצ"ל