"אום אל פחם"

המעודכנים מעדכנים - "אום אל פחם". לאחר הפיגוע: ציורים של M-16 וכיתובים בערבית...

"אום אל פחם"
לאחר הפיגוע: ציורים של M-16 וכיתובים בערבית