'עטרת ישראל'

המעודכנים מעדכנים - 'עטרת ישראל'. התפללו: משגיח 'עטרת ישראל' התמוטט באופן פתאומי...

'עטרת ישראל'
התפללו: משגיח 'עטרת ישראל' התמוטט באופן פתאומי