לקיים את הדיון

המעודכנים מעדכנים - לקיים את הדיון. מחר בבג"ץ: החוק שהמדינה הכניסה ל'מלכוד 22'...

לקיים את הדיון
מחר בבג"ץ: החוק שהמדינה הכניסה ל'מלכוד 22'