התנועה למשילות ודמוקרטיה

המעודכנים מעדכנים - התנועה למשילות ודמוקרטיה. המשנה ליועמ"ש עברה על התקנון וביקרה את הממשלה • דרישה להשעותה...

התנועה למשילות ודמוקרטיה
המשנה ליועמ"ש עברה על התקנון וביקרה את הממשלה • דרישה להשעותה
בית משפט לצדק? נחשפה עוד שחיתות