בני 67 ומעלה

המעודכנים מעדכנים - בני 67 ומעלה. בשורה למובטלים זמן רב: מענק 2,000 ש''ח אושר...

בני 67 ומעלה
בשורה למובטלים זמן רב: מענק 2,000 ש''ח אושר
סוף סוף: הכסף יחולק גם לזקנים