בני 67 ומעלה

המעודכנים מעדכנים - בני 67 ומעלה. 25.7 מיליון ש"ח לתשלום מענק הסתגלות...

בני 67 ומעלה
25.7 מיליון ש"ח לתשלום מענק הסתגלות