בני 67 ומעלה

המעודכנים מעדכנים - בני 67 ומעלה. יו"ר ועדת הכספים הציג הסכמות מול משרד האוצר בנושא החל"ת...

בני 67 ומעלה
יו"ר ועדת הכספים הציג הסכמות מול משרד האוצר בנושא החל"ת
בשורה למובטלים זמן רב: מענק 2,000 ש''ח אושר
סוף סוף: הכסף יחולק גם לזקנים
25.7 מיליון ש"ח לתשלום מענק הסתגלות