דואט

המעודכנים מעדכנים - דואט. 'בר אלעאי': אוהד מושקוביץ, שמואלי אונגר בדואט...

דואט
'בר אלעאי': אוהד מושקוביץ, שמואלי אונגר בדואט