ישיבת מיר

המעודכנים מעדכנים - ישיבת מיר. שידור חי: לימוד ליל הושענא רבה עם הרבנים...

ישיבת מיר
שידור חי: לימוד ליל הושענא רבה עם הרבנים
על דמעות אסון אוקראינה: מיכאל שניצלער בסינגל 'א בריוו'
אסון המטוס: אלו שמות הנספים
במעמד גדולי ישראל: אלפים השתתפו בשיעור והסיומים שערך הגאון הינוקא
תיעוד מיוחד: הרב קוק בפילפולא דאורייתא עם המשגיח
הילולת צדיקים: רבי שמואל אהרן יודלביץ זצ''ל
הילולת צדיקים: רבי חיים לייב הלוי שמואלביץ זצ''ל
מרן פוסק הדור במשא חיזוק בהיכל ישיבת מיר לרגל ימי החנוכה