ישיבת מיר

המעודכנים מעדכנים - ישיבת מיר. תיעוד מיוחד: הרב קוק בפילפולא דאורייתא עם המשגיח...

ישיבת מיר
תיעוד מיוחד: הרב קוק בפילפולא דאורייתא עם המשגיח
הילולת צדיקים: רבי שמואל אהרן יודלביץ זצ''ל
הילולת צדיקים: רבי חיים לייב הלוי שמואלביץ זצ''ל
מרן פוסק הדור במשא חיזוק בהיכל ישיבת מיר לרגל ימי החנוכה