תורה ותפילה

המעודכנים מעדכנים - תורה ותפילה. התרגשות: נחנך מחדש בית המדרש העתיק "נועם אלימלך" בליז'ענסק...

תורה ותפילה
התרגשות: נחנך מחדש בית המדרש העתיק "נועם אלימלך" בליז'ענסק
לונדון התורתית התאחדה לזכרו של הרבי מסאדיגורה זיע"א • גלריה