תורה ותפילה

המעודכנים מעדכנים - תורה ותפילה. מעמד הילולת בעל המעדני השולחן • היארצייט השישי...

תורה ותפילה
מעמד הילולת בעל המעדני השולחן • היארצייט השישי
הילולת צדיקים: רבי אלתר ישראל שמעון פֶּרְלוֹב זצ''ל
הגאב"ד: "לא נוכל לומר ידינו - לא שפכו את הדם הזה"