תורה ותפילה

המעודכנים מעדכנים - תורה ותפילה. הגאב"ד: "לא נוכל לומר ידינו - לא שפכו את הדם הזה"...

תורה ותפילה
הגאב"ד: "לא נוכל לומר ידינו - לא שפכו את הדם הזה"