מפולות

המעודכנים מעדכנים - מפולות. לפחות 14 הרוגים ועשרה נעדרים במפולת בוץ בברזיל...

מפולות
לפחות 14 הרוגים ועשרה נעדרים במפולת בוץ בברזיל
יוצא דופן; מפולות בוץ ענק בקשמיר