הגרמ"ד סולובייצ'יק

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"ד סולובייצ'יק. מדוע הבריסקער נסע לחדרו של הגוי וסיפר וגילה את הקבוצה המנצחת?...

הגרמ"ד סולובייצ'יק
מדוע הבריסקער נסע לחדרו של הגוי וסיפר וגילה את הקבוצה המנצחת?
בעקבות הלווית הגרמ"ד סולובייצ'יק זצ"ל: הפוליטיקאים תוקפים