הגרמ"ד סולובייצ'יק

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"ד סולובייצ'יק. ר''י שפת אמת בניחום אבלים אצל הגרמ"ד סולובייצ'יק • צפו...

הגרמ"ד סולובייצ'יק
ר''י שפת אמת בניחום אבלים אצל הגרמ"ד סולובייצ'יק • צפו
בדרכו האחרונה: הלווית זקן ראשי הישיבות, הגר"י שיינר זצ''ל
אבל כפול: הגאון רבי יצחק שיינר זצוק"ל
בעקבות הלווית הגרמ"ד סולובייצ'יק זצ"ל: הפוליטיקאים תוקפים
'רעדה אחזתנו': המועצת במכתב היסטורי עקב מצבו הקשה של זקן ראשי הישיבות