חופי רחצה

המעודכנים מעדכנים - חופי רחצה. מחסור ליראי ה': מעל 150 חופים בישראל - רק 16% נפרדים...

חופי רחצה
מחסור ליראי ה': מעל 150 חופים בישראל - רק 16% נפרדים
9 מיליארד ש''ח: נחשף תקציב משרד הפנים
3.35 מיליון נופשים: סיכום עונת הרחצה בכינרת
41 חופי רחצה יפעלו במהלך חורף 2020-2021