הגר"מ שטרנבוך

המעודכנים מעדכנים - הגר"מ שטרנבוך. הראב"ד: "צפויים לנו ניסיונות, ליברמן כמו המן בשעתו"...

הגר"מ שטרנבוך
הראב"ד: "צפויים לנו ניסיונות, ליברמן כמו המן בשעתו"
זקן הפוסקים: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"
רבי יחיא זכריה גלעדי זצ"ל • פרופיל מרטיט
מרן פוסק הדור במשא חיזוק בהיכל ישיבת מיר לרגל ימי החנוכה