הגר"מ שטרנבוך

המעודכנים מעדכנים - הגר"מ שטרנבוך. הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה"...

הגר"מ שטרנבוך
הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה"
תיעוד: עצרת ענק של העדה החרדית בעקבות האסון במירון
זקן הפוסקים לרבי מויז'ניץ: "הקב"ה מרעיד אותנו"
חברי בד"ץ ה'עדה החרדית' התכנסו לדיון חירום על עצרת תפילה המונית
הראב"ד: "צפויים לנו ניסיונות, ליברמן כמו המן בשעתו"
הגר"מ שטרנבוך: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"
רבי יחיא זכריה גלעדי זצ"ל • פרופיל מרטיט
מרן פוסק הדור במשא חיזוק בהיכל ישיבת מיר לרגל ימי החנוכה