הגר"מ שטרנבוך

המעודכנים מעדכנים - הגר"מ שטרנבוך. ההתרעה המוקדמת של פוסק הדור שהפכה לשיחת היום בהר נוף...

הגר"מ שטרנבוך
ההתרעה המוקדמת של פוסק הדור שהפכה לשיחת היום בהר נוף
חברי בד"ץ ה'עדה החרדית' התכנסו לדיון חירום על עצרת תפילה המונית
הגר"מ שטרנבוך: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"