שוהים בלתי חוקיים

המעודכנים מעדכנים - שוהים בלתי חוקיים. מדאיג: ירידה דרמטית באחוז היהודים בארץ...

שוהים בלתי חוקיים
מדאיג: ירידה דרמטית באחוז היהודים בארץ
תיעוד מיוחד: מרדף עצבני אחרי שב"חים • צפו
נתפסו שב"חים מסוכנים בבניין נטוש סמוך לבית הכנסת היהודי הישן
צפו: מעצר המזייפים אישורי כניסה לארץ
בני ברק: שוהים בלתי חוקיים ניסו לבצע פריצות - אחד מהם נעצר על חם