כלא בוטירקה

המעודכנים מעדכנים - כלא בוטירקה. רבה של רוסיה חנך את בית הכנסת המשופץ בבית הכלא הוותיק ברוסיה...

כלא בוטירקה
רבה של רוסיה חנך את בית הכנסת המשופץ בבית הכלא הוותיק ברוסיה