יצחק פינדרוס

המעודכנים מעדכנים - יצחק פינדרוס. פיצול נוסף: אביר קארה 'ברח' מסיעת ימינה...

יצחק פינדרוס
פיצול נוסף: אביר קארה 'ברח' מסיעת ימינה
הועלו התגמולים למשפחות השכולות ולנכי צה"ל
פה אחד: הצעת החוק לאיסור פרסום שמות נפגעים נכנסה לספר החוקים
ניתן יהיה לתבוע מפיצי הודעות עם פרטים לזיהוי נפגע ששמו מוסתר
החשיבות המרכזית שבדברי פינדרוס אודות בית המשפט העליון • טור דעה
פינדרוס: "החלום שלי זה לפוצץ את בנין ביהמ״ש העליון"
שר התקשורת: "הייתה פה חציית קו אדום"
פינדרוס: "לא ויתרתם על 800 מיליון זה לא היה אמור להיכנס לתקציב"
אושר בקריאה ראשונה: החמרת הענישה על השחתת מודעות עם פריצות
שוב: קריב הכניס ספר תורה ועורר פרובוקצייה חודשית בכותל