מפולות בוץ

המעודכנים מעדכנים - מפולות בוץ. לפחות 14 הרוגים ועשרה נעדרים במפולת בוץ בברזיל...

מפולות בוץ
לפחות 14 הרוגים ועשרה נעדרים במפולת בוץ בברזיל
יוצא דופן; מפולות בוץ ענק בקשמיר