ישראל פרוש

המעודכנים מעדכנים - ישראל פרוש. אלעד: כיכר מרכזית בעיר לזכרו של מרן...

ישראל פרוש
אלעד: כיכר מרכזית בעיר לזכרו של מרן
הצעד שהפך את אלעד ל'כתומה' ואמור להוציא אותה מה'כתר'