סגן ראש המוסד

המעודכנים מעדכנים - סגן ראש המוסד. נתניהו החליט למנות את סגן ראש המוסד, ד', לראש המוסד הבא...

סגן ראש המוסד
נתניהו החליט למנות את סגן ראש המוסד, ד', לראש המוסד הבא