ראש המוסד

המעודכנים מעדכנים - ראש המוסד. נתניהו החליט למנות את סגן ראש המוסד, ד', לראש המוסד הבא...

ראש המוסד
נתניהו החליט למנות את סגן ראש המוסד, ד', לראש המוסד הבא