ראש המוסד

המעודכנים מעדכנים - ראש המוסד. האיש שלו במוסד: פרטים חדשים על מעורבות רה"מ בקידום יוסי כהן...

ראש המוסד
האיש שלו במוסד: פרטים חדשים על מעורבות רה"מ בקידום יוסי כהן
נתניהו החליט למנות את סגן ראש המוסד, ד', לראש המוסד הבא