חוק הגנת הפרטיות

המעודכנים מעדכנים - חוק הגנת הפרטיות. 48% מחברות הסיעוד לא עומדות ברף הגבוה של חוק הגנת הפרטיות...

חוק הגנת הפרטיות
48% מחברות הסיעוד לא עומדות ברף הגבוה של חוק הגנת הפרטיות