חוק הגנת הפרטיות

המעודכנים מעדכנים - חוק הגנת הפרטיות. האגודה לזכויות האזרח עותרת כעת לבג"ץ נגד העברת מידע על לא מתחסנים...

חוק הגנת הפרטיות
האגודה לזכויות האזרח עותרת כעת לבג"ץ נגד העברת מידע על לא מתחסנים
התגלו ליקויים ממשיים הפוגעים בפרטיותכם