הוריקן

המעודכנים מעדכנים - הוריקן. "אין יותר תירוצים": ביידן הודיע על מצב חירום אקלימי...

הוריקן
"אין יותר תירוצים": ביידן הודיע על מצב חירום אקלימי