הוריקן

המעודכנים מעדכנים - הוריקן. עדכונים מסביב לעולם: מזג אויר קשה בפלורידה וכאן ליד.....

הוריקן
עדכונים מסביב לעולם: מזג אויר קשה בפלורידה וכאן ליד..
הוריקן קשה; התוצאות לא איחרו .. והתיעוד: