הגר"א בן צור

המעודכנים מעדכנים - הגר"א בן צור. הלכות פרוזבול | שיעור חשוב מאת הגר"א בן צור שליט"א...

הגר"א בן צור
הלכות פרוזבול | שיעור חשוב מאת הגר"א בן צור שליט"א
לקראת ראש השנה: הלכות תקיעת שופר מאת הגר"א בן צור שליט"א
יודע את כל התורה ושונא את ה'?! שיעור מוסר מאת הגר"א בן צור שליט"א
הכנה לשבועות | שיעור מרתק מאת הגר"א בן צור שליט"א
הלכות ספירת העומר | הגר"א בן צור שליט"א
למה עושים ביעור חמץ? שיעור מרתק לקראת פסח | הגר"א בן צור שליט"א