ג'ק מא

המעודכנים מעדכנים - ג'ק מא. לאחר ש''נעלם'': מייסד עלי באבא הופיע בפומבי...

ג'ק מא
לאחר ש''נעלם'': מייסד עלי באבא הופיע בפומבי
"ג'ק מא לא נעדר - רק מוריד פרופיל"