ג'ק מא

המעודכנים מעדכנים - ג'ק מא. קנס עצום: כמעט 3 מיליארד דולר לעלי באבא...

ג'ק מא
קנס עצום: כמעט 3 מיליארד דולר לעלי באבא
לאחר ש''נעלם'': מייסד עלי באבא הופיע בפומבי
"ג'ק מא לא נעדר - רק מוריד פרופיל"